UPPSKJUTET ÅRSMÖTE

Pga Viruspandemin så är Årsmötet uppskjutet tills vidare. Kallelse kommer när nytt datum kunnat fastställas ! /Styrelsen