helsingborg-medicinhistoriska-fo¦êrening-museum-byggnad-barnsjukhus-da¦ètid