Föreläsning för allmänheten

Barnkliniken i Helsingborg föreläser under rubriken ”Barnfetma” på

Gamla Barnsjukhuset/Medicinhistoriska Museet

Måndagen den 26 november(2018) kl 18.  Fri entré !