Verksamhetsåret 2016

 

 

Verksamhetsåret 2016

När museet slog upp portarna efter jul och nyårshelgerna 2016 fanns två etablerade utställningar i huset: Tro, hopp och hälsa samt Från LEO-piller till Nicorette.
Stödet från Kulturen i Lund reducerades vid årsskiftet vilket har inneburit att Angelica Bondesson är behjälplig som värd och guide en dag i veckan. Oftast på tisdagar när museet är öppet klockan 10:00 – 14:00. Öppettiderna på torsdagar har varit initialt 14:00 – 18:00 men ändrades efter en tid till 13:00 – 17:00.
Antalet besökare under året har varit 3111. En ganska blygsam siffra som vi hoppas kunna öka framöver. Många föreningar, skolor och andra grupper har haft guidade visningar. Helsingborgs Dagblad hade en ”gratisinformation” – ”Guiden”, där bland annat museer kunde informera om öppettider. Guiden försvann i slutet av året vilket kan ha påverkat antalet besökare negativt. Föreningen undersöker möjligheten att kompensera detta.
Föreningsmötena, tre på våren och tre på hösten, har varit mycket välbesökta och uppskattade – se vidare ”medlemsmöten och aktiviteter”.
Redan tidigt under året diskuterades en tillfällig utställning om hörsel. En motsvarande utställning hade tidigare funnits på ”Livets museum” i Lund. En arbetsgrupp bildades bestående av professor Lars Malm, dr Anders Wihlborg, dr Inga-Lisa Sjölin, audionom Ingrid Jönsson samt från föreningen Gun Eléhn och Lennart Cegrell. Namnet på utställningen blev ”Ny teknik i hörselns tjänst”. Invigningen skedde den 23 september i bland annat närvaro av hörselfrämjandets vice ordförande Eva Blomquist och ordförande i Kulturnämnden Region Skåne, Maria Ward. Utställningen planeras att pågå till sommaren 2017.
Uppbyggnad av en apoteksutställning på nedre plan är nästan färdig och på övre plan förbereds en utställning om barnsjukvård, samt en om Lasarettet 140 år.
Ronny Karlsson har i en grupp på Facebook (Helsingborgs Medicinhistoriska Förening) dokumenterat flera av årets händelser. Detta är ett sätt att sprida information om föreningens verksamhet, fler är välkomna till gruppen.
Föreningen har en hemsida: www.helsingborgsmedicinhistoriskaforening.se kolla den!
Föreningens medlemsantal är relativt konstant mellan 350 och 400. Likaså är medlemsavgiften oförändrad 100 kr.
Styrelsens sammansättning har varit:
Lennart Cegrell ordförande
Ulf Swanstein vice ordförande
Barbro Albin sekreterare
Jerker Ahlin kassör
Gun Eléhn vice sekreterare
Maj-Britt Andersson ledamot
Eva Åsare ledamot
Eva Jönsson ledamot
Carin Wredström ledamot
Bodil Ohlsson ledamot
Anders Varenius suppleant
Ronny Karlsson suppleant
Styrelsen vill tacka värdar och guider samt övriga medlemmar som ställt upp och bidragit till att det gångna året blivit lyckosamt.

Lennart Cegrell
ordförande

Verksamhetsåret 2015

Helsingborgs Medicinhistoriska Förening

Verksamhetsåret 2015

Det gångna året har varit händelserikt. Under hösten föregående år fanns en oro för att det på grund av bristande ekonomi i Regionen inte skulle bli någon ny utställning i Gamla Barnsjukhuset. Men efter sannolikt starka påtryckningar från olika håll beslutade Regionen sent under hösten att avsätta medel så att en utställning enligt Expologys förslag skulle kunna byggas upp med namnet Tro, Hopp och Hälsa.

Redan i januari samlade Kulturen och Expology personer som varit aktiva i Föreningen för att fånga personliga berättelser från sjukvården och dess utveckling. Berättelserna skulle medverka till att göra den kommande utställningen mera levande.

När alla föremålen i hörsalen tagits bort konstaterades att akustiken var ytterst störande och att det inte gick att ha ett möte eller samtal i hörsalen. Via Våges kontakter engagerades Ekofon som tyckte att projektet var intressant. Man hade ingen tidigare erfarenhet av runda lokaler. Med ett nytt ljuddämpande tak försvann den störande akustiken och hörsalen har sedan kunnat användas optimalt. Tyvärr gjordes inte samma förbättring i den södra salen och idag noterar man en störande akustik där, när det bland annat förekommer visningar.

På grund av en pressad budget blev det ursprungliga förslaget från Expology bantat en del. Under våren startade uppbyggnaden av den nya utställningen och som vanligt blev det extra intensivt i slutskedet för att allt skulle vara klart till invigningen den 4:e september.

Invigningsdagen höll Kulturens Mats Engstöm, som varit huvudansvarig för uppbyggnaden, en guidad visning för föreningens medlemmar. På eftermiddagen skedde den officiella invigningen med bland annat representanter från Region Skåne och Kulturen i Lund. Invigningen förrättades av ordförande i Regionens kulturnämnd, Yngve Petersson och regionrådet Maria Stjärnskog Nyman.

En viss namnförvirring har uppstått. Enligt Kulturen och Regionen är Medicinhistoriska museet i Helsingborg enbart utställningen på entré planet. Hela huset benämns fortsättningsvis Gamla Barnsjukhuset med eventuellt förtydligande ”på Bergaliden”. Huruvida skillnaden kommer att suddas ut framöver återstår att se.

Den förste oktober invigdes utställningen på nedre plan, Från LEOpiller till Nicorette. Efter ett gediget arbete av Jerker Ahlin, Rolf Lundgren, Erik Helmer och Arne Lindqvist.

Sparbanksstiftelsen Gripen har lämnat ett bidrag till renoveringen på övre plan. Där ryms i nuläget ett arbetsrum för föreningen, ett rum för Mjölkdroppen och ett fantastiskt fint samlingsrum. En arbetsgrupp är tillsatt för att komma med förslag till hur övriga rum skall utnyttjas.

Sedan invigningen har Gamla Barnsjukhuset varit öppet för allmänheten två dagar per vecka. Detta har skett i samarbete med Kulturen och fungerat bra. Inkluderar man besökarna som varit på våra föreningsmöten och särskilda visningar har vi haft 1398 besökande. En glädjande siffra, som överträffar våra förväntningar.

Under hösten utlyste HD en tävling om fulaste huset i Helsingborg. Den vanns av Lasarettet men direkt därefter kom en ny tävling – vackraste huset i Helsingborg. Man skulle skicka in förslag med foto till HD. Gamla Barnsjukhuset kom med bland de fem som deltog i den slutliga omröstningen. Vann gjorde Rådhuset och Gamla Barnsjukhuset blev femma men ändock en hedrande placering.

Under 2016 kommer Kulturens medverkan vid öppethållande och guidning att minska vilket ger en ökad arbetsbelastning på föreningen. Helsingborgs Medicinhistoriska Förening

Föreningens medlemsantal har under de senaste åren varit relativt konstant kring 350. Likaså har årsavgiften varit 100 kr under många år och sannolikt kommer en höjning att föreslås på kommande årsmöte.

Styrelsens sammansättning har varit:

 • Lennart Cegrell ordförande
 • Jan Rosqvist vice ordförande
 • Barbro Albin sekreterare
 • Jerker Ahlin kassör
 • Gun Eléhn vice sekreterare
 • Ulf Swanstein ledamot
 • Eva Åsare ledamot
 • Maj-Britt Andersson ledamot
 • Eva Jönsson ledamot
 • Anders Varenius suppleant
 • Gisela Gomez suppleant

Föreningen har fått en ny hemsida: www.helsingborgsmedicinhistoriskaforening.se

Och nu finns vi tack vare Ronny Karlsson som en grupp på Facebook

Styrelsen vill härmed tacka alla värdar och guider samt övriga medlemmar som bidragit till att det gångna året blivit ett lyckosamt år.

Lennart Cegrell

Ordförande

Anm:
Denna text om ompublicerad pga flyttning inom webbplatsen.