Byggnaden

Där allt började – Sveriges äldst bevarade Barnsjukhus i ursprungligt skick.

Gamla Barnsjukhuset byggdes 1888 genom en donation av Peter von Möller. Staden upplät mark för byggnationen. Huset ritades av Helsingborgs förste stadsarkitekt Mauritz Frohm. När väl huset var byggt donerades det vidare till Föreningen för Sjuka Barn i Helsingborg, som svarade för driften och vars syfte var att erbjuda gratis sjukvård till fattiga barns familjer. Byggnaden består av två runda vårdsalar sammanfogade av en rektangulär del. Inspirationen till runda vårdsalar kom sannolikt från England. De runda salarnas hade många fördelar, inga hörn där smuts och damm samlades, stora fönster gav mycket ljus stor del av dagen, uppvärmning genom ett värmesystem placerat mitt i rummen, god överblick över de inlagda med mera. Föreningen för sjuka barn i Helsingborg drev barnsjukhuset fram till 1944 då Banckska barnsjukhuset öppnades.

Medicinhistoriska museet

Efter 1944 användes huset bland annat av vanföreanstalten (dåtidens ortopedklinik), möbelupplag för lasarettet, uthyrt till privat skrivbyrå men stod även tomt och outnyttjat under många år. Det underhölls bristfälligt och förföll. I en skrift 1979 om Lasarettet i Helsingborg – en återblick skriver Gottfrid Aspvall: ”Det äldsta barnsjukhuset vid Bergaliden. Många är intresserade av att det rustas upp och bevaras, men det blir dyrt och det återstår att se om landstinget anser sig ha råd.”

I mitten av 80-talet beslutades efter många turer att byggnaden skulle rustas upp. Drivande var bland andra Bertil Göransson, senare landshövding i Malmöhus län. 1986 återinvigdes Gamla barnsjukhuset och ett Medicinhistoriskt museum öppnades. Helsingborgs medicinhistoriska förening, som bildades 1982, samlade gamla medicinska föremål som sedan visades i museet. Många ideella krafter bidrog vid uppbyggnaden av museet bland andra Ingrid Nilsson, Herbert Enell, Stefan Hofvendahl och Eva Åsare.

Det äldsta barnsjukhuset i Helsingborg, vid Bergaliden. Nu Medicinhistoriskt museum och sammanträdeslokal. Foto från Aspvall 1979.

Det äldsta barnsjukhuset i Helsingborg, vid Bergaliden. Nu Medicinhistoriskt museum och sammanträdeslokal. Foto från Aspvall 1979.

2012 beslutade Region Skåne att Gamla barnsjukhuset skulle säljas och museet flytta till annan lokal. Det blev en stark lokal opposition med flera artiklar i lokalpressen. Överraskande erbjöd sig Våge Svensson att köpa fastigheten, vilket han senare gjorde efter förhandling med Region Skåne, som enligt avtalet skulle svara för en Medicinhistorisk utställning i byggnaden. I stort sett samtliga föremål i museet fotograferades, katalogiserades och flyttades för magasinering i Lund. Region Skåne gav Kulturen i Lund uppdrag att bygga och administrera en ny utställning tillsammans med Helsingborgs Medicinhistoriska förening. En ny utställning under namnet ”TRO HOPP och HÄLSA” invigdes i början av september 2015 på entréplanet-

På nedre plan har föreningen i samråd med läkemedelsföretaget McNeil arrangerat en utställning, ”Från LEO-piller till Nicorette”. Utställningen beskriver ingående Helsingborgsföretaget LEO och dess utveckling i mer än 100 år. Här finns nu också en utställning om Apoteksväsendets historia och det byggs en utställning om företaget VIGGO.

På övre plan kommer att finnas utställningar om Barnsjukvårdens utveckling.  Där har även föreningen Mjölkdroppen, som startade 1904, sin fasta punkt.

helsingborg-medicinhistoriska-förening-arkitektur-gamla-barnsjukhus