Bli medlem

Föreningen har idag cirka 150 medlemmar och vi behöver bli många fler !! Vi anordnar tre – fyra föreläsningar per år med medicinhistorisk anknytning. Föreläsningarna äger rum i hörsalen Gamla Barnsjukhuset.

 

Medlemsavgiften är 250 kr per år från och med 2024 och betalas in på Bankgiro: 5502 – 8831 eller SWISH (!) : 123 637 8418
Ange namn, adress, telefon och e-post.

Skicka gärna även ett mail med dina kontaktuppgifter och att du betalt till: