Verksamhetsåret 2016

 

 

Verksamhetsåret 2016

När museet slog upp portarna efter jul och nyårshelgerna 2016 fanns två etablerade utställningar i huset: Tro, hopp och hälsa samt Från LEO-piller till Nicorette.
Stödet från Kulturen i Lund reducerades vid årsskiftet vilket har inneburit att Angelica Bondesson är behjälplig som värd och guide en dag i veckan. Oftast på tisdagar när museet är öppet klockan 10:00 – 14:00. Öppettiderna på torsdagar har varit initialt 14:00 – 18:00 men ändrades efter en tid till 13:00 – 17:00.
Antalet besökare under året har varit 3111. En ganska blygsam siffra som vi hoppas kunna öka framöver. Många föreningar, skolor och andra grupper har haft guidade visningar. Helsingborgs Dagblad hade en ”gratisinformation” – ”Guiden”, där bland annat museer kunde informera om öppettider. Guiden försvann i slutet av året vilket kan ha påverkat antalet besökare negativt. Föreningen undersöker möjligheten att kompensera detta.
Föreningsmötena, tre på våren och tre på hösten, har varit mycket välbesökta och uppskattade – se vidare ”medlemsmöten och aktiviteter”.
Redan tidigt under året diskuterades en tillfällig utställning om hörsel. En motsvarande utställning hade tidigare funnits på ”Livets museum” i Lund. En arbetsgrupp bildades bestående av professor Lars Malm, dr Anders Wihlborg, dr Inga-Lisa Sjölin, audionom Ingrid Jönsson samt från föreningen Gun Eléhn och Lennart Cegrell. Namnet på utställningen blev ”Ny teknik i hörselns tjänst”. Invigningen skedde den 23 september i bland annat närvaro av hörselfrämjandets vice ordförande Eva Blomquist och ordförande i Kulturnämnden Region Skåne, Maria Ward. Utställningen planeras att pågå till sommaren 2017.
Uppbyggnad av en apoteksutställning på nedre plan är nästan färdig och på övre plan förbereds en utställning om barnsjukvård, samt en om Lasarettet 140 år.
Ronny Karlsson har i en grupp på Facebook (Helsingborgs Medicinhistoriska Förening) dokumenterat flera av årets händelser. Detta är ett sätt att sprida information om föreningens verksamhet, fler är välkomna till gruppen.
Föreningen har en hemsida: www.helsingborgsmedicinhistoriskaforening.se kolla den!
Föreningens medlemsantal är relativt konstant mellan 350 och 400. Likaså är medlemsavgiften oförändrad 100 kr.
Styrelsens sammansättning har varit:
Lennart Cegrell ordförande
Ulf Swanstein vice ordförande
Barbro Albin sekreterare
Jerker Ahlin kassör
Gun Eléhn vice sekreterare
Maj-Britt Andersson ledamot
Eva Åsare ledamot
Eva Jönsson ledamot
Carin Wredström ledamot
Bodil Ohlsson ledamot
Anders Varenius suppleant
Ronny Karlsson suppleant
Styrelsen vill tacka värdar och guider samt övriga medlemmar som ställt upp och bidragit till att det gångna året blivit lyckosamt.

Lennart Cegrell
ordförande