Föreningens årsmöte 26 april

Föreningen hade 26/4 sitt årsmöte. Ur styrelsen avgick Jan Rosqvist och Gisela Gomez. Nya i styrelsen blev Bodil Ohlsson och Ronny Karlsson.