Öppettider

OBS ! Trots att det ibland står så – så har vi INGEN TELEFON. Använd mail vid kontakt !!

VI HAR ÖPPET !!! och normala öppet-tider = Tisdagar kl 11 -15 och Torsdagar kl 13 – 17  och första Söndagen i varje månad kl 11 – 15.  Ingen entré-avgift. Man kan som vuxen, helt frivilligt, swisha ett bidrag på plats efter vad man tycker besöket är värt.

INFO:

KALLELSE till ÅRSMÖTE i Helsingborgs Medicinhistoriska Förening.

Medlemmar i Helsingborgs Medicinhistoriska förening kallas

Härmed till Årsmöte: Tisdagen den 12/3 kl.18:00

Anmälan senast Fredagen den 8/3 till:

   alt. 0725-324200

Då skall ni också anmäla om ni önskar förtäring.

Samma pris som 2023 nämligen 200:- inkl. vin.

Ni får alla kallelse, årsrapport + ekonomiskt resultat per mail också !!

MER INFO HÄR :

  • 24 april kl. 18 – Föreläsning om utvecklingen inom Neuropsykiatrin.
    Från DAMP till ADHD & Autism. Barnpsykiater Elisabeth Kullenberg, Cereb berättar.
  • 31 maj, heldag – Utflykt med buss till det nyöppnade Medicinhistoriska muséet i Göteborg. Mera info kommer.

 

 

VÄNNER vi behöver bli flera aktiva både som värdar och i styrelsearbete.

Ju fler som engagerar sig ju mindre insats per person!

Vi skulle specifikt önska oss en IT-kunnig medlem som skulle kunna sköta hemsidan.

Men vad helst ni är intresserad av att deltaga i så anmäl till mig via vår mailadress:

 

MEDLEMMAR, särskilt ni som tror på vår framtid, betala gärna medlemsavgift ! !

OCH VÄRVA GÄRNA MÅNGA NYA !!

Årsavgift för 2024: = 250 :-   –   in på Bankgiro 5502-8831.

Skriv gärna mailadressen då på meddelanderaden !! 

Med vänlig hälsning, för styrelsen / Ulf Ordf.

– Vi vårdar historien –