Helsingborgs Medicinhistoriska förening

Helsingborgs Medicinhistoriska förening bildades 1982 och är en stödförening till Medicinhistoriska Museet. 1992 gavs det ut en ”Jubileumsskrift – Helsingborgs Medicinhistoriska Förening 1982 – 1992”. Här beskrivs hur en kommitté bildades, föremål samlades in, försök att påverka landstinget gjordes, så att Gamla Barnsjukhuset vid Bergaliden skulle bevaras. Glädjen över att det, efter mycken påtryckning kom positiva signaler från landstinget och invigning skedde med bland andra landshövdingen Bertil Göransson och landstingsrådet Eva Åsare, var jättestor. Här beskrivs också mycket mer som skedde under föreningens 10 första år. Några exemplar av skriften finns fortfarande kvar och kan lånas i receptionen.

Efter 1992 har föreningen fortsatt att bedriva en aktiv verksamhet med bland annat regelbundna föreläsningar. Många välkända personer exempelvis forskare eller läkare har anlitats som föreläsare och dessa möten har varit välbesökta. Föreningen ger varje år ut en verksamhetsberättelse med information om det gångna året samt någon eller några kortfattade artiklar.

Nu (från och med 2015) fortsätter föreningen under lite ändrade förutsättningar och är en del av den Medicinhistoriska verksamheten i Skåne( Museet i Helsingborg som heter Tro Hopp och Hälsa samt museet i Lund som heter Livets museum). Denna drives av Region Skåne via Kulturen i Lund och med vår förening samt Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet i Lund som viktiga samarbetspartners. I Helsingborg är fastighetsägaren Våge Svensson ytterligare en viktig samarbetspartner.


 

För att veta mer om Medicinhistoriska muséet, utställningarna och öppetider, besök gärna dess hemsida.