Öppettider

OBS ! Trots att det ibland står så – så har vi INGEN TELEFON. Använd mail vid kontakt !!

Hej alla Medlemmar !!

NEDANSTÅENDE SKRIVELSE GÅR IDAG UT BRETT !!

INNEBÖRDEN ÄR ATT OM INGET POSITIVT HÄNDER INNAN 31/12 I ÅR SÅ AVVECKLAR VI MUSEIVERKSAMHETEN. / Mvh  Ulf / Ordf.

Medlemmar & vänner till Helsingborgs Medicinhistoriska Museum

NU BÖRJAR DET KÄNNAS TUNGT!

Föreningens mål var att före den 30 juni 2021 hitta en långsiktig lösning för det Gamla Barnsjukhuset och Helsingborgs Medicinhistoriska Museum. Nu är det september 2021. Vad har hänt?

page1image9382592

En kamp för att rädda kvar Gamla Barnsjukhuset som museum

Vi fick en frist i augusti 2020. Styrelsen har det senaste året haft upprepade kontakter

med regionala och lokala politiker och tjänstemän. Pressen har besökt oss och skrivit ett

flertal informativa artiklar i lokaltidningen. Medlemmar och vänner till muséet har gjort

ett fantastiskt arbete med att informera om vår verksamhet och samla in namnlistor för

att bevara vår kulturpärla. Stort tack till er alla! Med detta i ryggen bjöd vi under våren

in de politiska partierna för en diskussion om vår framtid. Svaret blev att det ”pågår

kontakter” med fastighetsägaren, vilket ju lät lite hoppfullt.

page1image9387584

Vår verksamhet har fortsatt

page1image9387392

Muséet har under hela sommaren varit välbesökt och sedan skolstarten bokar vi nu

page1image9382208

skolor och utbildningar som vanligt och ser fram emot att kunna starta med föreläsningar

page1image9382400

och gruppvisningar med guider när pandemirestriktionerna lättar ytterligare.

page1image9390912

Ett besked vi inte önskade

page1image9389568

Härom dagen meddelade Fastighetsförvaltningen att samtalen mellan staden och

page1image9323456

fastighetsägaren har avbrutits och att det inte finns planer på en fortsättning!

Vårt uppdrag är viktigt för staden

Styrelsen för Helsingborgs Medicinhistoriska Förening har därför idag haft en första

framtidsdiskussion kring detta nya läge. Det börjar kännas tungt att fortsätta vårt ideella

kulturarbete med denna utdragna process, kortsiktiga dyra avtal och osäkra

förutsättningar. Planer för nya utställningar och utveckling av de befintliga har legat klara

länge, men kan inte tidsättas på grund av osäkerheten kring barnsjukhusets framtid. Vi

överväger därför, trots att det smärtar, att börja avveckla museiverksamheten trots att

det skulle betyda att mycket av det som vi förmedlar på muséet idag kommer att gå

förlorat eller läggas i malpåse i något arkiv.

Denna fantastiska byggnad, det äldsta bevarade barnsjukhuset i Sverige, är ett

medicinhistoriskt föremål i sig. En medicinhistorisk samling och möjligheter att sprida

kunskap om medicinsk historia måste finnas i en stad som Helsingborg. Under sommaren

är vi ett turistmål med besökare från olika länder och under terminerna har skolor oss

som ett stående inslag på schemat. Det har varit och är vårt mål som förening att

fortsätta föra denna kunskap vidare till kommande generationer.

Våra föremål, dokument och bilder visar viktiga delar av medicinhistorien inklusive

stadens medicinska historia och även den lokala industrins betydelse för läkemedel och

sjukvårdsprodukter. Synen på hälsa och sjukdom genom tiderna är i fokus på våra

guidningar liksom den röda tråden från smittkoppor till den pågående Corona-pandemin,

delar som ständigt måste lyftas fram för att skapa förståelse för dagens och framtidens

utmaningar. Inte minst för våra barn och unga.

page1image9258304

Vi återkommer de närmaste veckorna med vad som händer i frågan, men hälsar er

page1image9258496

fortsatt varmt välkomna till muséet på våra öppettider:

page1image9258688

Tisdagar kl. 10 – 14. Torsdagar kl. 13 – 17. Första söndagen varje månad kl. 11-15.

Styrelsen

Vi uppdaterar er regelbundet på utvecklingen här + mail till dom av er som har det.

OBS För att inget missförstånd skall uppstå så meddelas att något nedläggande av föreningen i sig inte är aktuellt  !!

 

 

OBS Under fliken Föreningen finns Årsberättelse, Bokslut och Revision för 2020.

Öppet med restriktioner ! Max 15 personer inne på museet samtidigt. Kom ihåg att hålla avstånd. Vi har handsprit ! Dock Ingen guidning !

Öppettider: Tisdagar kl 10 – 14 / Torsdagar kl 13 – 17

och 1:a söndagen i varje månad kl 11 – 15. Vi har öppet i Juli även i år.

 

Snälla medlemmar betala gärna medlemsavgift ! !

 200:- för 2021  –   in på Bankgiro 5502-8831.

Skriv gärna mailadressen då på meddelanderaden !! 

Med vänlig hälsning, för styrelsen / Ulf Ordf.

– Vi vårdar historien –