Öppettider

OBS ! Trots att det ibland står så – så har vi INGEN TELEFON. Använd mail vid kontakt !!

VI HAR ÖPPET !!! och normala öppet-tider = Tisdagar kl 10 -14 och Torsdagar kl 13 – 17  och första Söndagen i varje månad kl 11 – 15

Vi går mot ljusare tider!

Helsingborgs Medicinhistoriska Förening har nått en överenskommelse med Gamla Barnsjukhusets ägare! Huset är inte längre till salu och muséets verksamhet har efter de senaste årens osäkerhet än en gång räddats! Stort tack för allt stöd från er medlemmar, muséets vänner och även tack till styrelsens ledning för ett uthålligt arbete!

Och ett stort tack till vår huvudsponsor Föreningen Mjölkdroppen och vår fastighetsägare Våge Svensson !!

Nu kör vi igång med de planer och idéer som legat och väntat. Vårt mål står fast, att byggnaden ska bevaras och förbli ett livskraftigt museum. Ett museum där hälso- och sjukvårdens historia bevaras åt kommande generationer.

Planerna för ökade öppningstider, besöksguide till våra besökande skolklasser, ökad digitalisering, nya utställningar, fler föreläsningar, stärkt samarbete med sjukhus, högskola och stadens övriga muséer har startat.

Men det kräver fortsatt stöd från er medlemmar och fler som kan tänka sig att ingå i våra arbetsgrupper med värdar och guider. Så om du inte betalt medlemsavgiften för 2023 så är det dags. Avgiften är 200 kr/år, betalas till Bankgiro: 5502-8831 eller Swish: 123 637 8418. Meddela även din mejladress.

Medlemsmöte! Boka redan nu den 22 februari för ett besök på muséet. Styrelsen finns på plats från kl. 16 för att informera om läget och lägga grunden för en verksamhetsplan. Såväl gamla som nya medlemmar hälsas välkomna! Direkt efter detta möte startar kl. 18 en föreläsning  om dagens sjuksköterskeutbildning. Denna leds av Staffan Karlsson, Professor i Hälsovetenskap vid fakulteten i Kristianstad.

Kvällen avslutas med en gemensam måltid.

 

Anmäl dig senast den 15 februari till

Meddela samtidigt om du stannar för en kvällsmåltid som kostar 150 kr.

Välkomna!

Ulf Swanstein /Ordf.

 

 

 

 

 

Som sagt enligt ovan: MEDLEMMAR, särskilt ni som tror på vår framtid, betala gärna medlemsavgift ! !

OCH VÄRVA GÄRNA MÅNGA NYA !!

 200:- även för 2023  –   in på Bankgiro 5502-8831.

Skriv gärna mailadressen då på meddelanderaden !! 

Med vänlig hälsning, för styrelsen / Ulf Ordf.

– Vi vårdar historien –