Öppettider

Nytt PROGRAM se under den fliken = Corona-säkert Höstmöte den 24/11 !!

ÖPPETTIDER: 

Torsdagar kl. 13 – 17

Tisdagar kl 10 – 14 (Fr.o.m. 3/11)

Söndag kl 10 – 14 (Fr.o.m. 1/11 och vidare 1:a söndagen i varje månad)

 

Under fliken program ligger också senaste medlemsbrev – Läs gärna det.

Årsmötes-protokollet ligger under fliken Föreningen.

Och snälla medlemmar som ännu ej betalat medlemsavgift – gör gärna det !

100:- för 2020 och in på Bankgiro 5502-8831. Skriv gärna mailadressen då på meddelanderaden !!

Med vänlig hälsning, för styrelsen / Ulf Ordf.

– Vi vårdar historien –