Öppettider

ÖPPETTIDER/FRAMTID: 

ÅRSMÖTET Beslöt: Att ta emot Våge Svenssons erbjudande som innebär möjligheter till fortsatt

ÖPPETHÅLLANDE: Torsdagar kl. 13 -17 t.o.m. 30/6 2021!!!   Jättekul.

Vi ökar öppethållandet:

1:a söndagen i varje månad: fr.o.m. 4/10 kl 11 -15(1/11 + 6/12) Forts. följer

Tisdagar: kl 10 -14 fr.o.m. 3/11 och fortsatt.

Under fliken program ligger det medlemsbrev som snart går ut- Läs gärna det.

Årsmötes-protokollet ligger under fliken Föreningen.

Och snälla medlemmar som ännu ej betalat medlemsavgift – gör gärna det !

100:- för 2020 och in på Bankgiro 5502-8831. Skriv gärna mailadressen då på meddelanderaden !!

Med vänlig hälsning, för styrelsen / Ulf Ordf.

– Vi vårdar historien –